Orbis System Solutions heeft zich toegelegd op automatisering en met name op ERP-software. Onze specialisatie is SAP. Door de jaren heen is onze bedrijfskundige kennis versmolten met een  grondig inzicht in de logistieke en financiële modules van dit pakket.

Vandaar dat wij onze diensten kunnen aanbieden over de hele levenscyclus van een SAP-implementatie; van Business Process Innovation en pakket selectie tot onderhoud. Naast de bovengenoemde activiteiten heeft Orbis System Solutions zich de laatste jaren ook toegelegd op SAP Business warehouse.

Orbis System Solutions biedt de volgende expertise en diensten aan:

 • Projectmanagement
 • Functionele kennis SAP-BW en SAP-R/3
 • Basis kennis
 • Beheer
 • Training
 • Nieuwe ontwikkelingen
 • Projectmanagement
 • Onze consultants zijn getraind in projectmanagement en hebben in de loop der jaren bijzonder veel ervaring opgedaan. Als gevolg hiervan weten zij uitstekend hoe een project dient te worden opgezet en waar de valkuilen zich bevinden. Al deze ervaring wordt ingebracht in het project zodat een implementatietraject kan worden uitgezet en verwezenlijkt, afgestemd op de behoeften en  noden van de klant.

Functionele kennis SAP-BW en SAP-R/3

Onze consultants zijn thuis in de logistieke en financiële wereld. Wij gaan er van uit dat een consultant wel een specialisatie heeft, maar nooit de andere deelgebieden mag verwaarlozen. Juist daardoor kunnen onze consultants over functionele muren heenkijken en de integratie veilig stellen. Op functioneel vlak beschouwen we de volgende gebieden als onze speerpunten.

 • Projectsystemen
 • Finance en integratie naar logistiek
 • Controlling en integratie naar logistiek
 • Executive Information System
 • Rapportage
 • Datawarehouse

Basis kennis

De consultants van Orbis System Solutions verzorgen de installatie en upgrades van de SAP-software voor verschillende hardwareplatforms, databasetypen en besturingssystemen.

Beheer

Orbis System Solutions biedt beheer aan op technisch- en functioneel vlak. Dit kan zowel op permanente als op ad-hoc basis worden overeengekomen.

Training

Wij bieden diverse trainingen aan, zowel voor klanten, implementatie teams en SAP-partners. Met name op het gebied van SAP-BW, Controlling en Projectsystemen.

Nieuwe ontwikkelingen

Steeds zijn wij op zoek naar verdieping en verbreding van onze kennis. Wij volgen de nieuwe ontwikkelingen en tendensen op de voet. Met klanten die hier in geïnteresseerd zijn, delen wij graag onze kennis. De ontwikkeling van het product BW Spex is hiervan een voorbeeld.

SAP is een geregistreerd handelsmerk van SAP AG