BW Spex specificatie en data-load monitor zijn SAP BW-tools ontwikkeld door Orbis System Solutions BV. De producten zijn ondersteunende tools voor SAP BW klanten.

Eén van de grootste problemen bij het beheren van BW systemen is het monitoren van de data-load. Om het laadproces beter te kunnen beheersen heeft Orbis de BW Spex data-load monitor ontwikkeld.
In de SAP standaard zijn diverse transacties beschikbaar om de data-load te controleren. Voor een goede controle moeten al deze transacties separaat doorlopen worden. Het grote voordeel van de BW Spex Data-load Monitor is dat het één single point of acces heeft; met 1 transactie kan de gehele data-load status van het BW systeem getoond worden.

BW Spex Data-load Monitor

Eén van de grootste problemen bij het beheren van BW systemen is het monitoren van de data-load. Om het laadproces beter te kunnen beheersen heeft Orbis de BW Spex data-load monitor ontwikkeld.
In de SAP standaard zijn diverse transacties beschikbaar om de data-load te controleren. Voor een goede controle moeten al deze transacties separaat doorlopen worden. Het grote voordeel van de BW Spex Data-load Monitor is dat het één single point of acces heeft; met 1 transactie kan de gehele data-load status van het BW systeem getoond worden.

Een compleet overzicht van de data-load in het BW-systeem met 1 druk op de knop! Vanaf 1 juni 2005 is de data-load monitor beschikbaar voor de Nederlandse BW-markt. De data-load monitor is ontwikkeld op basis van de SAP BW-releases 3.0, 3.1 en 3.5. Indien u interesse heeft en zelf het tool online wil uitproberen stuur dan een e-mail. U ontvangt van ons de documentatie en een user-id om aan te loggen op het Orbis BW-systeem. Kijk voor een korte presentatie hier.

BW Spex Specificatie

Uit Orbis’ jarenlange ervaring met grote en kleine BW projecten is gebleken dat de rapportage behoeften vaak niet goed worden gespecificeerd. Daarnaast worden rapportage eisen en wensen regelmatig bijgesteld.
Dit leidt tot onnodig veel wijzigingen in definities van data sources, info sources, info cubes, queries en workbooks. Door de eerste fase van het vaststellen van rapportage behoeften beter uit te voeren en vast te leggen in een database, kan veel extra werk voorkomen worden. Tevens voorkomt men zo discussies over de op te leveren rapportages.

BW Spex Specificatie is gebouwd met MS Office tools waardoor ook integratie met Word, Excel en Access mogelijk is. De BW Business Content van SAP wordt meegeleverd voor de volgende objecten: data sources, info sources, info objecten en alle R\3 tabellen.
Tevens hebben we download programmatuur ontwikkeld die het mogelijk maakt om de bovenstaande objecten die reeds geïmplementeerd zijn te uploaden in BW Spex. Om BW Spex Specificatie optimaal te implementeren, bieden we een tweetal trainingen aan.
De eerste is gericht op de teamleden die rapportspecificaties maken en rapportages bouwen.
De tweede training is gericht op teamleden die zich bezighouden met de data architectuur van BW.
Beide trainingen duren 1 dag.

Voordelen:
Invoering van BW Spex Specificatie leidt op verschillende gebieden tot tijdsbesparing.
Enerzijds door het voorkomen van niet complete rapportage specificaties. Anderzijds voorkomt BW Spex Specificatie het regelmatig wijzigen van structuren in BW doordat rapportage wensen in een vroeg stadium worden vastgelegd.
Een bijkomend voordeel van de invoering van BW Spex Specificatie is dat alle stappen van de invoering van BW gedocumenteerd worden. Daarnaast zorgt BW Spex Specificatie voor een éénduidige, voor iedereen inzichtelijke werkwijze.